Privacybeleid


Inleiding

Dank u voor uw interesse in ons privacybeleid. Network Telegram kan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen over klanten en bezoekers van websites die door ons worden gehost. Het gaat hierbij zowel om unieke als algemene persoonlijke gegevens. Unieke persoonlijke informatie wordt vergaard wanneer u een dienstovereenkomst bij ons tekent, of onze website gebruikt voor een transactie of inschrijving. Algemene informatie wordt automatisch verzameld wanneer u onze website of door ons gehoste websites bezoekt; deze informatie wordt bewaard voor gebruik in ons systeem.

Dit privacybeleid heeft als doel klanten te informeren over welke soorten gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. In de meeste gevallen verzamelen we deze informatie om de integriteit van ons netwerk te verzekeren en u de meest relevante content en de beste diensten te bieden op basis van uw noden. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonlijke informatie over klanten te verzamelen. Tenzij de wet anders gebiedt, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van zulke gegevens te beschermen.

Vertrouwelijkheid

Network Telegram respecteert de privacy van de klant en van de bezoekers van onze website, of van websites die door ons gehost worden. We beloven de vertrouwelijkheid van onze klanten en gebruikers te beschermen, inclusief alle persoonlijke gegevens die zij ons verstrekken wanneer ze op ons een beroep doen. Wij beloven uw persoonlijke gegevens niet te verkopen aan derden voor commerciële of marketingdoeleinden.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Network Telegram verzamelt persoonlijke informatie over gebruikers die door ons gehoste websites bezoeken; inschrijven op onze diensten; antwoorden op een klantenenquête; en via cookies. We kunnen ook informatie over u samenvoegen met informatie die we verkrijgen van onze zakenpartners of gelieerde maatschappijen.

[Een cookie is een gegevensbestand op de harde schijf van uw computer. Het wordt daar geplaatst door een webserver die u bezocht hebt met een internetbrowser zoals Netscape of Internet Explorer. Het wordt gebruikt om u te identificeren tijdens handelingen op een website en het bevat gegevensparameters die de HTML-server in staat stellen te bepalen wie u bent, en welke activiteiten u uitvoert op de website. U kunt de cookiefunctie uitschakelen in uw browser, maar er zijn veel sites die u dan niet kunt bezoeken.]

Network Telegram kan uw persoonlijke gegevens bij gelegenheid gebruiken om contact op te nemen in verband met promotionele acties, om u op de hoogte te brengen van zaken die verband houden met het dienstenaanbod, en in enkele gevallen om uw feedback te vragen. Network Telegram zal u bij elk contact echter de mogelijkheid bieden om aan te geven dat u dergelijke mededelingen niet wenst te ontvangen. U kunt ook contact opnemen met onze klantendienst om ervoor te zorgen dat u geen informatie over promoties ontvangt: (021)4610014.

Network Telegram vergaart en deelt verzamelde gebruikersgegevens met zakenpartners, sponsors en andere derden teneinde content te ontwikkelen en relevante advertenties en content te verzekeren. Zulke gebruikersgegevens worden nooit gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. Deze zakenpartners en gelieerde maatschappijen beschikken niet over het onafhankelijke recht om deze informatie te delen.

Network Telegram kan archiveren welke websites u bezoekt; IP-adressen verzamelen en informatie opslaan over uw besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt voor netwerk/systeemadministratie; verzamelde informatie meedelen aan zijn adverteerders; en het gebruik van zijn site onderzoeken. Deze gegevens worden evenwel niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren: u blijft te allen tijde anoniem.

Alle informatie die Network Telegram van u verkrijgt via elektronische, telefonische of briefcommunicatie wordt uitsluitend gebruikt om de aangelegenheid waarvan sprake in die correspondentie te behandelen. Indien dit vereist dat de correspondentie wordt doorgestuurd binnen Network Telegram of aan een derde om een degelijke klantendienst te verzekeren, worden uw persoonlijke gegevens slechts meegedeeld in zoverre dat noodzakelijk is om uw vraag of geval te behandelen; anders blijven deze gegevens vertrouwelijk.

Publieke ruimte (forums, chatrooms en externe websites)

Informatie die klanten meedelen in een publieke ruimte, zoals een internetforum, chatroom of website die Network Telegram host voor u, is toegankelijk voor iedereen die deze ruimte bezoekt. Network Telegram kan informatie die u daar openbaar maakt niet beschermen.

Links naar sites

De websites van Network Telegram bevatten tal van links naar sites van derden waarmee wij geen verband houden. Network Telegram kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik van uw persoonlijke informatie dat voortvloeit uit het feit dat u die persoonlijke informatie openbaar hebt gemaakt op sites van derden. Network Telegram kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op zulke sites en raadt u aan om de verklaring inzake het privacybeleid van de door u bezochte websites te raadplegen.

Minderjarigen

Network Telegram sluit geen dienstovereenkomsten af met minderjarigen, tenzij een minderjarige daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft van een ouder of voogd. Network Telegram verbindt zicht ertoe geen minderjarigen aan te schrijven over promotionele acties of voor marketingdoeleinden, tenzij een ouder daar de toestemming voor geeft.

Voorbehoud van rechten

Network Telegram behoudt zich het recht voor om te goeder trouw klanteninformatie openbaar te maken, indien wettelijk vereist, in het kader van de uitoefening van onze rechten, of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen.

Network Telegram behoudt zich verder het recht voor om informatie te delen met wetshandhavingsdiensten die illegale activiteiten die plaatsvinden via ons netwerk trachten te onderzoeken of te voorkomen.

Network Telegram behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken indien u ons daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Network Telegram behoudt zich het recht voor om gebruikers- en netwerkverkeer te controleren teneinde de veiligheid van de website te garanderen en ongeoorloofde pogingen om te knoeien met onze website of schade toe te brengen aan onze eigendom te verhinderen.

Network Telegram behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en bij te werken. In geval van een ingrijpende verandering zullen klanten worden ingelicht met een e-mail of een mededeling op onze website. Klanten en bezoekers van onze website dienen er zelf voor te zorgen dat ze de wijzigingen en updates lezen.

Belangrijke data

27 april 2024: Koningsdag

(Nederland)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out